Nederlands Consulaat-Generaal in São Paulo, Brazilië

Landbouw-afdeling Brazilië

Wat doet de Landbouw-afdeling Brazilië

De Landbouw-afdelingen in Brasília en São Paulo vertegenwoordigen het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en heeft een schakelfunctie tussen de Nederlandse landbouw, tuinbouw, voedingsmiddelensector, agribusiness, visserij, natuurbeschermings-organisaties, instituten voor landbouwonderzoek en hun counterparts in Brazilië.

De Landbouw-afdelingen verstrekken algemene en beleidsinformatie over onderstaande sectoren in Nederland:
·landbouw
·natuur
·agro-industrie en handel
·visserij
·groene ruimte en recreatie
·veterinaire, voedings en milieuaangelegenheden
·wetenschap en kennisoverdracht

De laatste interessante nieuwtjes kunt u vinden op onze Actualiteiten pagina.

De Landbouw-afdelingen bevorderen ondermeer de export van landbouwproducten, voedingsmiddelen en diensten naar Brazilië, alsmede investeringen van Nederlandse agribusiness bedrijven in Brazilië.
Onder andere wordt er deelgenomen aan beurzen in Brazilië, zie Beurskalender, en er wordt sectorinformatie en adressen van importeurs c.q. distributeurs verstrekt aan Nederlandse bedrijven die willen exporteren of investeren.

Ook publiceren de Landbouw-afdelingen ten behoeve van de Nederlandse agribusiness marktrapporten over diverse belangrijke Braziliaanse agri-sectoren.

Zie ook